Toewijzing door Gemeente Beemster

De toewijzing van de woningen in De Keyser wordt verricht door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Beemster. Kandidaten met een registratienummer van de Gemeente Beemster krijgen voorrang op kandidaten zonder dit nummer. Als er voor een bepaald bouwnummer geen kandidaat is met een registratienummer, dan wordt er geloot tussen de kandidaten zonder registratienummer.

Iets vragen? Neem contact op
Benieuwd naar het aanbod? Bekijk de woningen